• Direct contact
  • 06 - 15 67 92 39
Elsinga Hypotheken & Advies | Almere | In overleg mediators

Scheiden met koophuis.

In veel scheidingsgevallen is er sprake van een scheiding met een koophuis. De echtelijke woning zal dan worden meegenomen binnen de verdeling en daar een belangrijk onderdeel van zijn. Tenslotte gaat het om een (onroerende) zaak met veel waarde. De koopwoning is daarom een apart artikel in het convenant.

Als er sprake is van scheiden met koophuis, dan zijn er een aantal stappen te doorlopen. Het gaat zoals gezegd om een zaak met veel waarde. Die waarde hoeft niet alleen in het financiële stuk te zitten. Aan een woning kunnen ook emoties zitten. Het is bijvoorbeeld het huis waar de kinderen zijn geboren. Of het huis dat al een tijd eigendom is binnen de familie etc.. Scheiden met koophuis is een zorgvuldig proces, waarbij alle onderstaande stappen doorlopen zullen worden. Deze stappen gelden alleen als de woning gezamenlijk eigendom is.

Stap 1:  Bepalen van wie de woning is en met welk percentage. Is er slechts een eigenaar? Dan hoeft het huis niet verdeeld te worden. Staat de woning op beider naam? Of is de woning automatisch gezamenlijk geworden door een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen? Dan zal de woning verkocht of verdeeld moeten worden.

Stap 2: Is er een hypotheek waarmee rekening gehouden dient te worden? Wat voor hypotheekvorm betreft het? Is er een spaardeel, een aflossingsdeel, een aflossingsvrij deel? Wat is de hoogte van de lening? Zodra er een woninglening is afgesloten, dan is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat de hypotheekverstrekker jullie beiden voor de gehele lening aansprakelijk stelt. Mocht een van jullie beiden de hypotheekrente niet meer kunnen betalen, dan zal de ander het volledige bedrag moeten betalen.

Stap 3: Bepalen van de waarde van de woning. Om de waarde van de woning te kunnen bepalen, is de meest recente WOZ-waarde nodig. Daarnaast is het zeker de moeite waard om een waardebepaling of taxatie te laten doen van de echtelijke woning. In de huidige woningmarkt kunnen de WOZ-waarde en de waarde van de woning binnen het economische verkeer flink uiteen lopen. Voor de belastingdienst is alles wat valt binnen de bandbreedte van de WOZ-waarde en de economische waarde in orde. Als jullie echter heel erg afwijken van die bedragen kan de belastingdienst aangeven dat er sprake is van schenking en over dat bedrag schenkingsbelasting heffen.

Stap 4: Gezamenlijk bepalen wat er na scheiding met het koophuis gebeurt. Opties zijn de echtelijke woning verkopen (1), de woning verdelen  (2) of de woning onverdeeld laten (3). 

Ad 1. Als jullie de woning verkopen, dan zijn de afspraken redelijk rechttoe rechtaan. De woning wordt verkocht en de over- of onderwaarde wordt verdeeld. Dit wordt vastgelegd in het convenant. De overdracht wordt geregeld door en bij de notaris, die daarvoor door de kopende partij is aangewezen. Ieder der partijen gaat na de overdracht van de woning aan een derde zijn of haar eigen weg en regelt een eigen onderkomen. 

Ad 2. De woning wordt volledig eigendom van een van jullie beiden. Daarbij moet de andere partij uit de hoofdelijke aansprakelijkheid worden ontslagen. Er komen goede en duidelijke afspraken in het convenant, waardoor geen van beiden voor nare verrassingen komt te staan. Daarnaast loopt tegelijkertijd het traject bij een hypotheekadviseur om het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid te regelen. De woning en hypotheek staan nu nog op twee namen en de wens is om de woning op een naam verder voort te zetten. Hierbij wordt een van de partijen “ontslagen”  uit de hypotheek. Ook al staat dit traject los van de mediation. Het zorgt wel voor een vlotter verloop van de scheiding. Er is veel eerder duidelijkheid of deze afspraak financieel mogelijk is. Daarnaast kan er tijdens de mediation rekening worden gehouden met de eisen van de bank.

Zodra de (nieuwe) hypotheek is geregeld en de scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, kan de Akte van verdeling passeren bij de notaris en wordt het huis volledig eigendom van een partij. 

Ad 3. De woning blijft onverdeeld. Dat betekent dat de woning van jullie beiden blijft voor een bepaalde tijd. Wettelijk gezien mag dit voor een periode van steeds maximaal 5 jaren. Daarnaast kan degene die niet meer in de woning woont de hypotheekrente na 2 jaar niet meer aftrekken bij de IB-aangifte. Deze afspraak is ingewikkelder en er kleven ook haken en ogen aan. Soms is het echter de beste oplossing voor het moment.

Kifid
Erkend Financieel Adviseur
Erkend Hypotheek adviseur

All-in Dienstverlening Hypotheekadvies:

Afsluiten hypotheek / hypotheekadvies.

Aankoopbemiddeling.

Begeleiding van het aankoopproces.

Aanvraag en afhandelen starterslening.

Overlijdensrisicoverzekering advies en bemiddeling.

Nazorg na het afsluiten van de hypotheek, bijvoorbeeld; belastingaangifte voor de eigen woning.

Eén aanspreekpunt voor al uw hypotheekzaken. Goed bereikbaar en niet gebonden aan kantooruren.

Onafhankelijk en persoonlijk advies, waarbij je zoveel mogelijk ontzorgd wordt.

Telefoon

06 - 15 67 92 39


Elsinga Hypotheken en Advies staat ingeschreven bij de AFM onder het nummer 12047739.

Elsinga Hypotheken en Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

KvK Elsinga hypotheken en Advies: 59590300